ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционни условия на Вижън Компютърс ООД

Гаранционния срок е упоменат в гаранционната карта и започва да тече от датата на покупката. Необходимо е при закупуването да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно в противен случай тя е невалидна. С получаването на гаранционната карта клиента се съгласява с гаранционните условия.

Условия за гаранционно обслужване:

Продуктът трябва да бъде доставен до упълномощения сервиз за сметка на клиента заедно с оригинална гаранционна карта. Срокът на гаранционно обслужване е от 5 до 30 работни дни. По време на гаранционния срок всички дефектирали модули и части ще бъдат отремонтирани или заменени безплатно.

Гаранцията се прекратява при дефекти причинени в резултат на: токови удари от всякакъв характер, пожар, заметресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие, отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, неизправна ел. инсталация, прах, пясък, кал , влага, хлебарки и други замърсители. Дефекти причинени от неправилен транспорт. Ремонти извършени от лица не оторизирани от фирма Вижън Компютърс ООД. Скъсана или нарушена маркировка ( Гаранционна лепенка ). Случайте на модификация или използването на изделието за цели различни от предназначението му. Повреди причинени от други компоненти, периферия и експлоатацията му в неправилна среда.

Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите свързани с тях /почистване, инсталация на драйвери и т.н./ се заплащат по тарифа определена от фирмата сервиз.

ВИЖЪН КОМПЮТЪРС ООД не носи отговорност за загубата или повреда на информация и данни причинени в резултат на повредени носители.

Случаи на отказ на гаранционно обслужване:

Mainboards, Videocards, sound cards, I/O cards, fax modem

 • Счупени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.).
 • Счупени или липсващи компоненти (слот, вентилатор на чипсет и др.).
 • Увреден общ външен вид.
 • Повредено PCB (print circuit board).
 • Прекъснати и изгорели писти.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • Изкривени или липсващи пинове.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

CPU

 • Наранен кристал.
 • Увреден общ външен вид.
 • Изкривени или липсващи пинове.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

Memory

 • Счупени пасивни и активни елементи.
 • Видими повреди по електронните компоненти.
 • Изгорели писти.
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

LAN products

 • Счупени или липсващи компоненти и куплунзи.
 • Счупена или наранена пластмаса (Switch, Hub).
 • Увреден общ външен вид.
 • Повредено PCB (print circuit board).
 • Прекъснати писти.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.
 • *Всички мрежови компоненти подлежат на еднократно гаранционно обслужване.
  При следваща повреда се заплаща ремонт по ценовата листа на „Вижън Компютърс“ ООД

CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R(RW), FDD

 • Счупена или наранена пластмаса на куплунга.
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

HDD

 • Счупени или липсващи компоненти.
 • Счупена или наранена пластмаса на куплунга.
 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

Компютърна система, Case, PS

 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

Mouse and game accessories, Keyboards, coolers

 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

Printers

 • Неправилна употреба.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.

Monitors

 • Увреден общ външен вид.
 • Опит за ремонт от неоторизирани от фирмата лица.
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка.