ДИСТАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

НИЕ предлага вече и услугата „Дистанционна Помощ и Поддръжка“

Тази услуга е предназначена за клиенти с по-особени или високи изисквания, за които технологичните срокове са пречка или просто за потребители, които са възпрепятствани или нямат възможност да посетят нашия магазин и сервизна база.

За да се уверите, че тази услуга е подходяща за решаването на вашия проблем, то вашият МК трябва да отговаря на следните изисквания :

– да разполагате със стабилна връзка към интернет със скорост над 1 Mbps.

-МК да зарежда Операционна Система Windows 7 или по-нова до Desktop безпроблемно.

-да сте сигурни, че вашият проблем е от софтуерно естество.

В такъв случай можете да изтеглите последната актуална версия на програмата TeamViewer от долупосочения адрес :

http://www.teamviewer.com/download/

След стартиране на TeamViewer запишете цифровите стойности на полетата „ID“ и „Password“ и я оставете стартирана като се уверите,че има отметка в кутийката пред надписа „Ready for connection“.

Свържете се с нас на един от нашите телефони или на сервизния ни GSM телефон, обяснете че искате да ви бъде помогнато посредством тази услуга и издиктувайте записаните вече стойности на наш служител.

Във възможно най-кратък технологичен срок наш сервизен техник ще поеме контрол над вашия компютър за да разреши посочения от вас проблем.

За актуална цена за посочената услуга се свържете с нас.