КОИ СМЕ НИЕ

Основната дейност на фирмата е продажба и сервиз на компютърна, офисна и комуникационна техника, изграждане на локални мрежи и системи за видеонаблюдение, продажба и монтиране на професионални системи за наблюдение и контрол на подвижни се обекти в реално време В работата си с клиентите ние целим прилагане на най-високи стандарти по отношение Асемблирането и продажбата на компютърни системи се допълва от голям набор допълнителни услуги, като:

  • Доставка и инсталация продуктите на световни лидери, като Dell, HP, Acer, Lenovo, Fujitsu, Xerox, Canon, Philips, Samsung, AOC, NEC, Brother, Asrock, Gigabite;
  • Гаранционен сервиз на продуктите на Lenovo и Acer;
  • Следгаранционен технически и/или системен сервиз на базата на двустранни договори с клиенти;
  • Проектиране и инсталация на локални мрежи;
  • Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение;
  • Монтиране на системи за контрол на подвижни обекти в реално време;
  • Доставка на широк кръг периферни устройства: принтери, мултифункционални устройства, мултимедийна и офисна техника, усройства за съхранение на данни, скенери, непрекъсваеми захранвания, монитори, консумативи и др.;
  • Рециклиране и зареждане на тонер касети;
  • Доставка, инсталация и системна поддръжка на широка гама софтуерни продукти на Microsoft, Autodesk, Adobe, антивирусен, дентален, хотелиерски и счетоводен софтуер;
  • Консултантска дейност

Фирмата присъства на пазара от 2007 година и непрекъснато внедрява водещи идеи и технологии в асемблирането на компютри. Диагностичната апаратура и високия професионализъм на специалистите, работещи във фирмата са гаранция за едно много добро обслужване и надеждно партньорство.